Reklam

2021 Yılı Okul öncesi Gelişim Raporu (Sunu)

Nesne ,olay ve durumla ilgili ipuçlarını birleştirerek tahminini söylemesi önemli bir zihinsel beceridir. Gösterilen iki resimden birinde var olan farklılıkları ve nesneler arasındaki benzerlik ve farklılıkları bulur. İleri ve geriye doğru sayma becerisine sahiptir.

2021 Yılı Okul öncesi Gelişim Raporu (Sunu)
Editör: Memur Ol
07 Ocak 2021 - 14:21

 B İ L İ Ş S E L    G E L İ Ş İ M    

 

*Nesne ,olay ve durumla ilgili ipuçlarını birleştirerek tahminini söylemesi önemli bir zihinsel beceridir.
*Gösterilen iki resimden birinde var olan farklılıkları ve nesneler arasındaki benzerlik ve farklılıkları bulur.
*İleri ve geriye doğru sayma becerisine sahiptir.
*Belli bir olaydan sonra ne olacağını tahmin eder.
*Ölçme sonucunu tahmin ederek söyleyebilmektedir.
*Günlük yaşamdaki sembolleri tanıyabilmektedir.


*Atatürk’ü tanımada önemli bir gelişim göstermiştir. Atatürk’ün Türk toplumu için öneminin farkındadır.
*Nesnelerle örüntü(yeni bir şekil)oluşturabilmekte ayrıca nesneleri kullanarak toplama -çıkarma işlemleri yapabilmektedir.
*Renk ve şekilleri iyi derecede biliyor ve bunu günlük
hayatındaki cümlelerine doğru bir şekilde yansıtıyor.
*Verilen yönerge doğrultusunda nesneyi uygun yere yerleştirir. *Yarım bırakılan olay ,durum ,şiir , ve öyküyü özgün bir şekilde kısaca tamamlar.

*Bir bütünün parçalarını söyler. İki yarımı birleştirerek bir bütün elde eder. Bütünü iki eş parçaya böler.
*Nesnenin mekandaki konumunu bilir. Eksilen ve eklenen nesneyi fark eder.
*Söz hakkı aldığı zaman istenilen etkinliği başarıyla yerine getirebilmektedir.
*Algıladıklarını hatırlamada olumlu bir gelişim sergilemektedir
 
*Verilen bilgileri kavrar. Sayı, şekil, varlıkları özelliklerine göre sınıflama, sıralama vb. becerilerde gelişimi devam etmektedir.
*Verilen bilgileri çabuk kavramakta ve uygulamaktadır. Gözlem yeteneğine sahiptir.
*Problem durumlarda probleme çözüm yolları önermekte
mantıklı açıklamalar yapabilmektedir.


 

 B İ L İ Ş S E L    G E L İ Ş İ M    

*Yaşına uygun düzeyde zihinsel beceriye sahiptir
*Anlama ve fark etme düzeyi iyi. Aynı sesle başlayan
nesnelere    örnekler verir.
*Dikkatini toplamada ve sürdürmede başarılıdır.
*1’den 10’a kadar olan sayıları tanır ve yazar.
*1 den 20 ye kadar ritmik olarak sayar.
* Algı düzeyi iyidir ve algıladıklarını çok rahat bir şekilde ifade
edebilmektedir.
*Kavram, sayı, gruplandırma, eşleme v.b.. çalışmalarda dikkatlidir.
*Bir konunun neden-sonuç ilişkilerini anlaşılır bir biçimde
açıklar.
*Dün, bugün ve yarın ile ilgili zaman bildiren kelimeleri cümlelerinde kullanır.
*Olayları gözlemleyerek karşılaştırma yapabilir ve olayları oluş sırasına göre sıralayabilir.
 
*Nesnelerle sayılar arasındaki ilişkiyi kurar, sayıları tanır ve
yazar.
*    Nesnelerle basit toplama ve çıkarma işlemleri yapar.
*    Olayları gözlemleyerek karşılaştırma yapabiliyor ve olayları
oluş sırasına göre sıralayabiliyor.
*    Çeşitli nitelikteki yap-bozları tamlamada, geometrik şekilleri tanımada ve onlarla özgün ürünler oluşturmada başarılıdır.
*Eksik bırakılan bir hikayeyi kendi sözcükleriyle tamamlar.
*Nesnelerin bir sıra içindeki konumunu (birinci, ikinci, üçüncü
gibi) isimlendirir. "En az, en çok, bir kaç’ın anlamını bilir ve uygun davranışı gösterir.
*Sayı, şekil, renk vb. kavram bilgilerinin kazanımı ve ileri düzey
bilişsel becerilerde gruplama, sırlama, gelişimi devam etmektedir.
*Bilişsel beceriler olan bilme, anlama, uygulama gibi
yeterliliklere sahiptir
*    Sayı, şekil, varlıkları özelliklerine göre sınıflama, sıralama ve benzeri becerilerde gelişimi sürmektedir.
*    Dikkatlidir çabuk algılar iyi bir gözlemcidir.


 

 D İ L    G E L İ Ş İ M İ    


*Şarkı tekerleme ve parmak oyunlarını öğrenmede başarılıdır.
*Belli bir konuda konuşmayı başlatmada ve konuşurken
göz teması kurmada desteklenmesi gerekmektedir.
*Kelimeleri doğru telaffuz eder.
*Sözcük dağarcığında yaşının özelliklerini göstermektedir.
*Gelişmiş bir sözcük dağarcığına sahiptir.
*Dinlediklerini başkalarına anlatma becerisinin geliştirilmesi gerekmektedir.
*Türkçeyi ve konuşurken sesini ve nefesini doğru kullanmaktadır.
*Sohbete katılır, söze iletişim becerisine sahiptir.
*Ses bilgisine sahiptir. Sesin geldiği yönü belirleyebilir.
*Konuşmalarında jest ve mimiklerini kullanabilmektedir.
*Sorulan sorulara mantıklı ve doğru cevaplar verebilmektedir.
*Dinlediklerini müzik, resim    ve drama vb. yollarla sergileyebilmektedir.
*Ses bilgisinde farkındalığı gelişmiştir, sözcüğün başlangıç sesini tanımakta ve aynı sesle başlayan farklı sözcükler kurabilmektedir.
*Sesin kaynağını söyler, sesin geldiği yönü söyler, dinlerken konuşurken göz teması kurar, genel olarak yapılan sohbetleri, okunan kitapları, şarkıları ve parmak oyunlarını dinlemekte ve kolayca öğrenip tekrar edebilmektedir. D İ L    G E L İ Ş İ M İ    
 

*Kendini ifade etmede net ve anlamlı cümleler kullanabilmektedir.
*Olumlu olumsuz duygu ve düşüncelerini grup içinde
rahatlıkla açıklaya bilmektedir.
*Şarkı, şiir tekerleme, parmak oyunlarını kısa sürede
öğrenebilmekte ve tek başına söylemekten keyif almaktadır. Duygu, düşünce ve hayallerini
*6-8 kelimelik cümleler kurabilir, söylendiğinde tekrarlayabilir.
*    Soyut nesnelerin anlamlarını sorar.
*Zıt anlamlı soyut kelimeleri söyler.
*Zıt anlamlı somut kelimeleri söyler.
*Günlük yaşantılarını anlatır.
*Yer ve adres bilgilerini tarif eder.
*Niçin sorusunu açıklayarak cevaplar.
*Kelimelerin anlamlarını merak ederek ne anlama geldiğini sorar.
*Arkadaşlarına basit şakalar yapmayı sever. Espri anlayışı gelişmiş bir öğrenci.
*İzlediği filmden ya da dinlediği bir müzikten aklında kalanları beklenmedik anda mırıldanma derecesinde söylüyor.
*Dinlediklerini ve izlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü gibi çeşitli yollarla sergiler.
*Şarkı, şiir tekerleme, parmak oyunlarını kısa sürede öğrenebilmektedir.
*Çeşitli nesneleri bir araya getirip kısa hikayeler
oluşturur.Nesne isimlerini oluşturduğu hikayede kullanır. S O S Y A L    D U Y G U SA L    G E L İ Ş İ M    

*Arkadaşları ile olan ilişkilerinde son derece başarılı ve başkalarının haklarına saygılıdır.
*Sakin, uyumlu ve paylaşımcı bir    yapıya sahiptir.
 
*Yeni katıldığı bir ortamda öncelikle çevresindeki kişileri gözlemler, güven duyduğu kişinin yanında olmayı tercih
eder, daha sonra uygun bulursa oradakiler ile iletişim başlatır.
*Olumlu ve olumsuz duygularını ifade ederken haklarını
koruyabilmekte, başkalarının haklarına da saygı gösterebilmektedir.
*Duygu düşüncelerini çok iyi ifade edebilmektedir.
*Öğretmenin sorduğu sorulara cevap verebiliyor.
*Arkadaşları ile olan ilişkilerinde son derece başarılı ve başkalarının haklarına saygılıdır.
*Sorumluluklarını yerine getirir.
*Başkalarının farklı özelliklerini kabullenir ona göre davranır.
*Arkadaşları ile sorunlarını onlarla konuşarak çözer.
*Kendisinin ve başkalarının haklarını korur.
*İstekleri ile kurallar çeliştiğinde kurallara uygun davranmaya çalışır.
*Konuşmak için söz alır ve sırasını bekler.
*Etkinliklere kendi isteğiyle katılarak sorumluluklarını yerine getirir.
*    Grup içerisinde iletişimi kendiliğinden başlatabilir.
*Grup içerisinde liderlik özelliği baskındır.
*Kurallara uyar uyumludur.
*Kendine olan güveninin geliştirilmesi için başarmaya yönelik etkinliklerle olumlu pekiştireçlerle ödüllendirilmesi
gerekmektedir. S O SY A L    D U Y G U SA L    G E L İ Ş İ M İ    
 

*Grup etkinliklerine katılıp, grup etkinliklerinin kurallarına uyar.
*Gerekli durumlarda kararlılık gösterir.
*Sorumluluk alır aldığı sorumlulukları yerine getirir.
 
*Duygularının farkındadır, nedenlerini ve sonuçlarını
açıklar
*Kendini tanıyabilen, duygusal ve sosyal özellikleri gelişmiş bir öğrencidir.
*Özgüven duygusu gelişmiştir.
*Liderlik özelliğinin baskındır.
*Gerektiği durumlarda nezaket sözcüklerini kullanır.
*Kendisine ve ailesine ait özellikleri söyler.
*Adres ve telefon bilgileri öğretilmeye yönelik desteklenmelidir.
*Başkalarına haksızlık yapıldığında tepki vermesi dikkatli
 
ve sorumlu olduğunu göstermektedir.
*Bir işi yada görevi başarmak için kendini güdüler.
*Farklılıklara saygı gösterir farklı kültürel özellikleri kavramada gelişim süreci devam etmektedir.
*Çevresinde gördüğü güzel ve rahatsız edici durumları
söylemesi estetik anlayışının geliştiğinin gösterir.
*Grup önünde kendini ifade eder.
*Gerekli durumlarda farklı görüşlerini ifade eder.
*Sorunlarını çözemediğinde yetişkinlerinden yardım ister.
*Gerekli zamanlarda uzlaşmacı bir tavır sergiler.
*Sınıf içerisindeki araç-gereçleri istekli toplar, sınıfı düzenler. P S İ KO M O T O R    G E L İ Ş İ M  
 

*Farklı ağırlıktaki nesneleri iter, çeker ve kaldırır.
*Etkinliklerde verilen malzemeleri istenilen nitelikte kesme, katlama, çizme konusunda başarılıdır.
*El-göz koordinasyon becerisine sahiptir.
*Nesneleri takma, çıkarma, toplama, boşaltma vb.
becerileri rahatlıkla yerine getirir.
*Büyük kaslarını kullanarak koşma atlama zıplama
tırmanma gibi koordinasyon ve güç gerektiren hareketleri rahatlıkla yapabilir.
*Küçük kaslarını kullanarak toplama, çıkarma, takma,
malzemelere şekil verme; kesme katlama vb. becerileri rahatlıkla yapar. *Kalemi düzgün tutar.
*Denge gerektiren hareketleri yerine getirebilmektedir.
*Bedenini ve nesneleri kullanarak ritim çalışmalarını uygun olarak yapabilmektedir.
*Müzik ve ritim eşliğinde dans edebilmektedir.
*Küçük nesneleri toplar, nesneleri üst üste dizer, takar,
çıkarır, nesneleri ipe dizer ve el becerileri gerektiren bazı araçları kullanır.
*El göz koordinasyonu gerektiren kazanımlardan
şekilleri çizme, malzemeleri istenilen nitelikte kesme, çeşitli malzemeleri katlama, yeni şekiller oluşturma vb. hareketleri yapmakta başarılıdır.
*Hamur gibi yumuşak materyalleri kullanarak 2-3
parçadan oluşan şekiller yapar ve bunlardan kompozisyon oluşturur.
*Yürüme, koşma, yuvarlanma, sekme, sıçrama, atlama,
yakalama vb. bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilmede yaşının özelliklerini gösterir.
*Model    gösterildiğinde    kağıdı    çapraz    şekilde    katlar
yönergeye göre çalışmasını tamamlar.
*Yemeğini kendi kendine yer. Tekrar yemek istediğinde servisini taşıyıp tekrar yemek alır.
*Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır.
*Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yardımsız yapar.
*Giysilerini yardımsız giyip çıkarabiliyor, katlayabiliyor, asabiliyor. *Sınıfta yemek yemeyi seviyor    besin seçmiyor
*Beslenmesini problemsiz severek bitiriyor.
*Okuldaki eşyaları temiz ve düzenli kullanır.
*Duruma ve hava koşullarına uygun giyeceği seçer.
*Giysilerini yardımsız çıkarır ve giyer.
*Okuldaki eşyaları temiz ve düzenli kullanır.
*Duruma ve hava koşullarına uygun giyeceği seçer.
*Yorulduğu durumlarda dinlendirici bir etkinliğe katılmaktadır.
*Düğme ilikleme, fermuar çekme, bağcık bağlama gibi becerilerinin geliştirilmesi için desteklenmelidir.
*Yiyecekleri yeterli miktarda ve ayrım yapmadan yer.
*Doğru beslenmenin öneminin farkındadır.
*Temel güvenlik kurallarını bilir.
*Sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklayabilir.
*Sağlığına dikkat etmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçların farkındadır.
*Sağlığını korumak için gerekenleri uygular.
*Sınıfımızda etkinlik sonrası sınıfın toplanmasında aldığı sorumluluğu başarıyla yerine getirir.
*Eşyalarını düzenli kullanır, elbiselerinin temiz olmasına özen gösterir.
*Eşyalarını kullanırken oldukça özenli davranır.
*Tehlikeli olan durumları söyler ve herhangi bir tehlike anında bir yetişkinden yardım ister, tehlikeli olan durumlardan uzak durur.
*Temiz düzenli ve tertiplidir.
*Çalışırken masasının dağınık olmamasına dikkat eder.

  G Ö R Ü Ş     V E    Ö N E R İ L E R    

*Uzaktan eğitim sürecinde gönderilen etkinliklerin çoğunu istekle ve azimle yaparak güzel gelişimler gösterdin.
*Canlı etkinliklere katılarak ve etkinlik öncesi hazırlıklarını yaparak gelişim alanlarının bir çoğunda başarı gösterdin.
* Aile ile yapılan etkinliklerde aktif katılım sağlayarak olumlu geri
dönüşlerde buludun.
*Evde spor ve çeşitli beden egzersizleri yaparak süreci verimli bir şekilde değerlendirdin.
*Gönderilen sanatsal etkinliklere kendi fikirlerini de ekleyerek orijinal çalışmalar oluşturdun ve bunları benimle paylaştın.
*Karantina kurallarına uyarak örnek bir öğrenci oldun.
*Verilen mutfak etkinliklerinde görev alarak sonuçlarını benimle paylaştın.
*Ebada verilen etkinlikleri takip ederek aktif katılım sağladın.
*Çocukların dışarıda olduğu saatlerde doğada bulundun çok güzel ve verimli zaman geçirerek doğa materyalleriyle özgün çalışmalar yaptın.
*Yüz yüze eğitimde ve pandemi sürecindeki gözlemlerime göre tüm gelişim alanlarından başarı sağladın.
*Etkinliklere istekle katıldın ve çalışmalarının sonuçlarını benimle
paylaştın.
*Gönderdiğim şiir, bilmece, parmak oyunu, ve hikaye dinleme, resmetme etkinliklerini başarıyla yaparak olumlu dönütler sağladın.
*Pandemi sürecinde bol bol yeni kitaplar keşfederek kitaplardaki yeni kelimelerin anlamlarını öğrenerek evin uygun bir bölümüne kendi kitap köşeni yaparak kaliteli zaman geçirmeni öneriyorum.
*Azmin gayretin,istekle ve heyecanla katıldığın tüm etkinliklerde başarılı oldun.Seni tebrik eder,başarılarının devamını dilerim.
*    Uzaktan eğitim sürecindeki çabaların,gayretin etkinliklere istekle
ve mutlu bir şekilde katılımların için seni kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum. seni çok seviyorum. G Ö R Ü Ş      V E    Ö N E R İ L E R    
 

*    Sakin bir yapıya sahiptir. Genel olarak tüm gelişim alanlarında çok başarılıdır.
*    Sosyal etkinliklerde aktiftir.
*    Dinleme becerisi ve öz saygısı yüksektir.
*    Öğrenmeye çok meraklıdır. Satranç ve akıl oyunları oynama resim çizme, evcilik köşesinde vakit geçirme ve öğretmenine yardım etmeyi çok sever.

*Hafızası iyidir. Yardımsever    çalışkan ve etkinliklerde çok hızlıdır. Başarılarının devamını dilerim.
*    Yeni bilgilere ve öğrenmeye çok açık. Resim yapmayı çok seviyor.
*    Sorumluluk almaktan çok hoşlanıyor. Yardımsever ve etkinliklerde çok hızlı bir öğrencidir.
*    Temiz düzenli, başarılı çalışkan bir öğrenci. Verilen görevleri başarıyla yerine getirir. Arkadaşlarına öğütler verir. Oyun arkadaşı olarak tercih edilen bir öğrenci. Başarılarının devamını dilerim.
*Kurallara uyum sağlayabilmesi için birlikte belirlenecek kurallara uymanın gerekliliğinin açıklanması yerinde olacaktır.
*Genel olarak tüm gelişim alanlarında çok başarılıdır.
Özgüveni yerinde, sosyal etkinliklerde aktif, arkadaşlarıyla ve öğretmeniyle uyumu iyidir.
*    Gelişimi çok güzeldir.
*Meraklı, ilgili, heyecanlı bir öğrencidir. G Ö R Ü Ş      V E    Ö N E R İ L E R    

*    Meraklı ilgili ve heyecanlı bir çocuk.
*    Yeni bilgilere çok açık ve öğrendiği şeyleri çabuk unutmuyor.
*    Merakını artırmak için birlikte eğitici filmler izleyebilir, doğa
yürüyüşleri yapabilirsiniz.
*    Kendi işlerini kendinin yapması yönünde desteklemeniz, sorumluluk bilincinin gelişmesini sağlayacaktır.
*    Dikkat geliştirici oyunlar oynamayı öneririm.
*Çizgi çizme, resim yapma ve boyama gibi el ve göz koordinasyonu gerektiren çalışmaları evde de devam etmelisiniz.
*    Sayıları ve renkleri tanıma, çizgileri doğru yönde yazması
için pekiştirme çalışmaları yapmalısınız.
*    Kas gelişimini desteklemeniz için evdeki küçük işlerde yardım etmesini isteyebilirsiniz. Basit bağlama çözme oyunları oynayabilirsiniz.
*    Her gün öykü okumalı okunan öykü ile ilgili cevap
vermesini istemelisiniz. Öyküde geçen yeni sözcükler hakkında konuşmanız dil gelişimini destekleyecektir.
*    Her fırsatta sayı saymasını, renk ve şekil söylemesini oyunlar ve kitaplarla destekleyiniz.
*    Genel olarak tüm gelişim alanlarında yaşıtlarının üzerinde
performans sergiliyor. Bu başarının artarak devam etmesi için, okul içi ve okul dışı ilginizi sürdürmenizi öneririm.
*    Hareketli oyunları çok sever, bedensel koordinasyonu çok iyidir. Dolayısı ile kendisi ve çevresine zarar vermemesi için yoğun olan bu enerjisini kontrol edip, doğru yönlere kaydırmasını öneririm. Bunu futbol, basketbol, yüzme gibi enerjisini faydalı etkinliklere yönlendirerek yapabilirsiniz.


Bu haber 20383 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum