Reklam

8-12 Şubat Mesleki Çalışma Programı (Orijinal Doküman)

Öğretmenlerin merakla beklediği 8-12 şubat mesleki çalışma programı bugün Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. İşte detaylar.

8-12 Şubat Mesleki Çalışma Programı (Orijinal Doküman)
Editör: Memur Ol
08 Şubat 2021 - 16:06
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

08-12 ŞUBAT 2021
MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI
 
Millî Eğitim Bakanlığı
Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları

Millî Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 38, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 87 ve 88’inci, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği’nin 52’inci maddelerine uygun olarak okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, hayat boyu öğrenme kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerimizin bireysel, mesleki, alana yönelik bilgi ve becerilerinin artırılması, eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik yeni becerilerin kazandırılması, öğrenci, veli ve çevre ile etkileşimlerinin geliştirilmesi amacıyla 08-12 Şubat 2021 mesleki çalışma programı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce hazırlanmıştır.

1. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN AMAÇLARI:
 1. Eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirmek ve verimliliği arttırmak.
 2. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak.
 3. Yenilenen, güncellenen öğretim programları hakkında öğretmenlerin bilgilenmelerini ve içeriğini müzakere etmelerini sağlamak.
 4. Derslerin işlenişinde uygulanan yöntem ve teknikler, kullanılan öğretim materyalleri ile ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında öğretmenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmalarını sağlamak.
 5. Eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek.
6- Öğrenci, veli ve çevre etkileşimini artırmak.
 1. Eğitim ve öğretim uygulamalarındaki iyi örneklerin paylaşılmasını sağlayarak özgün çalışmaları geliştirmek.
 2. Öğretmenlerin ders kazanımlarına yönelik yazılı ve görsel yeni öğretim materyalleri ile içerikler hazırlamalarına, geliştirmelerine ve paylaşmalarına destek olmak.
 3. Öğretmenlerin bireysel gelişimlerine katkı sağlamak.
 
 
 1. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN HEDEF KİTLESİ
Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim, Din Öğretimi, Hayat Boyu Öğrenme, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlar ile Bakanlığımıza bağlı farklı türdeki kurumlarda görev yapan tüm yönetici ve öğretmenler.
 1. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİ VE MÜZAKERE EDİLECEK KONULAR
 1. 2023 Eğitim Vizyonu: Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda okullar/kurumlar tarafından gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirilmesi.
 2. Öğretim Programı ve Kazanımlar: Dersin öğretim programındaki amaç ve kazanımlarının ne ölçüde gerçekleştirildiği, hedeflenen amaçlara/kazanımlara ulaşılmasında ne gibi sorunlarla karşılaşıldığının müzakere edilmesi. Yenilenen, güncellenen öğretim programları uygulamalarının değerlendirilmesi.
 3. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Derslerin öğretiminde kullanılan uzaktan eğitim öğretim yöntem ve teknikleri ile kullanılan öğretim materyalleri, ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında öğretmenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmalarını sağlamak.
 4. Öğretim Materyalleri: Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden yararlanılması, uzaktan eğitim materyali hazırlama materyal kullanımı ve paylaşımı.
 5. Sınıf Yönetimi ve Akademik Başarı: Sınıf yönetimi, derslerin işlenişi sürecinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri, öğrencilerin ilgisini arttırmak ve eğitimdeki akademik başarı düzeyini yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar.
 6. Ölçme ve Değerlendirme: Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme kriterleri ile tekniklerinin görüşülmesi.
 7. Mesleki Gelişim: Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gereken çalışmaların, başvurabileceği kaynakların (kitap, dergi, makale, eğitim materyalleri, CD ve İnternet adresleri vb.) tespit edilip değerlendirilmesi.
 8. Özel Eğitim Uygulamaları: Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları kapsamında sunulan eğitim hizmetlerinin müzakere edilmesi.
 
İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, Genel Müdürlüğümüzce gönderilen çerçeve programı gözeterek yerel ihtiyaçlara göre aşağıdaki başlıklar ve benzeri konularda il/ilçe bazında
 çevrim içi mesleki çalışma faaliyetinde bulunabilirler.

 
 1. Bütün eğitim kademelerinde özel eğitim uygulamaları (özel eğitim sınıfları, evde eğitim, destek eğitim odası, kaynaştırma eğitimi, otizm vb.)
 2. Uzaktan eğitim süreçlerinde tasarım ve yönetim becerilerinin geliştirilmesi
 3. Kapsayıcı eğitim bağlamında okul yöneticilerinin mesleki becerilerinin gelişimi eğitimi
 4. Kapsayıcı eğitim bağlamında okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin rehberlik becerilerinin geliştirilmesi eğitimi
 5. Yazılım geliştirme uygulamaları eğitimi
 6. Eğitimde inovasyon için tasarım odaklı düşünme
 7. Bilgi işlemsel ve algoritmik düşünme uygulamaları eğitimi
 8. Okulda ilk yardım eğitimi
 9. Okul tabanlı afet eğitimi
 10. Masal anlatıcılığı eğitimi
 11. Türkçenin kullanımı ve diksiyon eğitimi
 12. Köy okullarında birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi
 13. Öğretmenlik meslek etiği eğitimi
 
 1. Okul-aile iş birliği eğitimi
 
 1. Sanal müze eğitimi etkinlikleri
 2. Zekâ oyunları uygulamaları eğitimi
 3. Kariyer rehberliği (meslek seçimi, sınav sistemi vb.) eğitimi
 4. Robotik ve kodlama eğitimi
 5. Öğrencilere çevre bilinci kazandırma eğitimi
 6. Şiddetin nedenleri ve şiddete karşı alınabilecek önlemler
 7. Okul ve çevre güvenliği eğitimi
 8. Değerler eğitimi
 9. Kaynaştırma eğitimi
 10. Bireyselleştirilmiş eğitim programları
 11. İşletmelerde mesleki eğitim, staj veya yoğunlaştırılmış eğitim uygulamaları
 

08-12 Şubat 2021

Tarih

Çalışma Zamanı

Katılımcılar

Eğitim Görevlileri/ Sorumlular

Dersler/Yapılacak Faaliyetler

08.02.2021
Pazartesi09.30-
10.00Tüm Öğretmenler

Prof. Dr. Adnan BOYACI
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü


Mesleki gelişim programları hakkında EBA’dan bilgilendirme.


10.10-
10.50


Tüm öğretmenler

Prof. Dr. Ziya SELÇUK
Millî Eğitim Bakanı


Açılış Konuşması: EBA’dan canlı olarak yapılacak yayının takip edilmesi.11.00-
13.30Tüm öğretmenlerOkul müdürlükleri


2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Döneminde gerçekleştirilecek aşamalı ve seyreltilmiş eğitim ile hibrit eğitim süreçleri uzaktan eğitim çalışmalarının çevrim içi
olarak planlanması.
    2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 2. Döneminde gerçekleştirilecek aşamalı ve seyreltilmiş eğitim ile hibrit eğitim
süreçlerinde öğrencilerin öğrenme kazanımlarına ilişkin eksikliklerinin
giderilmesine yönelik tamamlayıcı eğitim planlamalarının çevrim içi olarak yapılması.
09.02.2021
Salı
09.30-
13.30
Tüm Öğretmenler

Okul müdürlükleri

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Özel
Eğitimde Davranış Değiştirme Yöntemleri” konulu sunumun EBA’dan izlenmesi.
    
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Mesleğim Hayatım” portalının tanıtımı ve https://meslegimhayatim.meb.gov.tr/photos/2 020/02/05/metgem_2020_8sinif_tanitimlari_ 5e3ad105d345c.pdf adresinde yer alan “Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları ve Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Güzel
Sanatlar ve Spor Liselerinin Ortaokul 8 inci
 
    Sınıf Öğrencilerine Tanıtım ve
Yönlendirilmesi” sunumunun izlenmesi.


Talim ve Terbiye Kurulunun 19.08.2020 tarihli ve 21 sayılı Kararı ile 2020-2021
eğitim ve öğretim yılından itibaren 9. sınıftan başlamak üzere kademeli olarak uygulamaya konulan ve http://meslek.eba.gov.tr adresinde yayımlanan çerçeve öğretim programlarının ve öğretim materyallerinin incelenmesi.10.02.2021
Çarşamba09.30-
13.30


Tüm Öğretmenler


İl/İlçe millî eğitim müdürlükleri
Okul müdürlükleri

“Sanatsal Etkinlikler” (*) Aşağıda yer alan etkinliklerden en az biri okul müdürlükleri, ilçe/il millî eğitim müdürlüklerince imkânlar doğrultusunda
planlanarak çevrim içi gerçekleştirilecektir.
Etkinlikler tüm öğretmenlere yönelik
düzenlenebileceği gibi branşlar bazında eş zamanlı farklı etkinlikler de düzenlenebilir.

Konser/Müzik Dinletileri
 • Türk Halk Müziği
 • Türk Sanat Müziği
 • Tasavvuf Müziği
 • Hafif Batı Müziği
 • Klasik Müzik
 • Enstrümantal Müzik
 • Ritim Grupları Performansı
 • Öğretmenlerden Oluşan Solo ve Koro Konserler

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü “Öğretmenler Türkiye İçin Söylüyor (ÖTİS)” Projesi kapsamında
hazırlanan “Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Klasik Müzik” videolarının EBA’dan izlenmesi.


Ulusal Müziğimiz Üzerine SöyleşiErol SAYAN
Bestekâr-Öğretmen
Seminer videolarının EBA’dan izlenmesi
 11.02.2021
Perşembe09.30-
13.30Tüm Öğretmenlerİl/İlçe millî eğitim müdürlükleri
Okul müdürlükleri

“Sosyal-Kültürel Etkinlikler”

Aşağıda yer alan etkinliklerden en az biri okul müdürlükleri, ilçe/il millî eğitim müdürlüklerince imkânlar doğrultusunda planlanarak çevrim içi gerçekleştirilecektir.
Etkinlikler tüm öğretmenlere yönelik
düzenlenebileceği gibi branşlar bazında eş zamanlı farklı etkinlikler de düzenlenebilir.


Söyleşi, Dinleti Etkinliği
 
 • Eğitimde fark yaratan öğretmenlerin başarı öyküleri
 • Emekli öğretmenlerle söyleşi
 • İllerde bulunan okullardan mezun olan öğretmenlerin öğrenim
hikâyelerinin paylaşımı ve sunular
 • İlin tarihsel sürecinde öne çıkan başarılı şahsiyetlerimizin başarı öyküleri
12.02.2021
Cuma
09.00-
12.30
Tüm Öğretmenler

Okul müdürlükleri


Türkçenin Doğru Kullanımı ve Beden Dili

Zafer KİRAZ

Seminer videolarının EBA’dan izlenmesi


“Masalların Çocuğun Bilişsel ve Dil Gelişimindeki Yeri”

Doç. Dr. Nazife Burcu TAKIL
Gazi Üniversitesi Öğretim ÜyesiNey ve Makam MusikisiKudsi ERGÜNER
Ney Virtüözü

Seminer videolarının EBA’dan izlenmesi


 
Bu haber 2924 defa okunmuştur.

YORUMLAR

 • 0 Yorum