Yalova Üniversitesi 2 Akademik Personel Alacak

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Yalova Üniversitesi 2 Akademik Personel Alacak
24 Mart 2020 - 09:55

Yalova Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.


Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Kanun'un 7100 sayılı Kanunla değişik 23. maddesinde belirtilen şartlar ile Anabilim Dalı ve araştırma eserlerini belirttikleri başvuru formuna yüksek lisans/sanatta yeterlilik, doktora ve varsa Yabancı Dil belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim- öğretim faaliyetlerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı sureti ve 1 adet fotoğrafı kapsayan bir adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren 3 adet Flash Bellek ile Personel Daire Başkanlığı’na  teslim etmeleri gerekmektedir.
Not :
1 - Müracaat süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. 2 - Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
3 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
4- Adaylar, müracaatla ilgili her türlü bilgiyi Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'ndan sağlayabilirler. (0 226 815 58 07- 58 11 - 58 13)
  1. - Kadrolara müracaat eden adayların Yalova Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde” belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Adaylar söz konusu kriterler ekinde yer alan formları doldurup başvuru formuyla birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.
  2. - Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine, atama ve değerlendirme formlarına Üniversitemiz http://personel.yalova.edu.tr/Page/Icerik/ogretim-uyesi-alim-ilani adresinden ulaşabilirler.
  3. - Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar ile daha önce çalışıp ayrılanlar çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ve ayrıntılı Hizmet Belgesi'ni başvuru belgesine ekleyeceklerdir.
  4. - Tüm adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
  5. - Flash Bellek ile verilen evrakların tamamı PDF formatında olması gerekmektedir. 10 - İdare gerekli gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.
 
 
BİRİMİ
 

BÖLÜMÜ
ANABİLİM DALI/ PROGRAM 
ÜNVANI
 
DERECESİ
 
ADEDİ
AÇIKLAMA
 
Sağlık Bilimleri Fakültesi
 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
 
 
Dr. Öğr. Üyesi
 
 
 
5
 
 
 
1
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon/ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon/ Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon veya Ergoterapi alanlarının
birinde doktora yapmış olmak.
2524/1-1
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum