Sinop Üniversitesi 10 Akademik Personel Alacak

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Elemanları alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Sinop Üniversitesi 10 Akademik Personel Alacak
24 Mart 2020 - 09:50

SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (Öğretim Üyesi Alım İlanı)
Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Elemanları alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

3-Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuracak Adayların; Başvurdukları anabilim dalını belirttikleri 1 (bir) adet dilekçe ile birlikte 2 (iki) adet fotoğrafını ayrıca her bir dosya için ayrı ayrı olmak üzere; Özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi ve Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet adresinden temin edilen Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak varsa yabancı dil başarı belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 4 adet CD ile ilgili birimlere şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
 BAŞVURU SÜRESİ: Başvurular; İlanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır.
NOT: %20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
-Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Profesör ve Doçentler başvuramazlar.
-(Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.)
-(Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanması gerekmektedir.)

-(Onaylı istenen evrakın teslimi sırasında aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir.)
-(Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.)
-Herhangi bir akademik birimde öğrenci alımı için Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü öğretim üyesi sayısına ulaşılıncaya kadar, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinde belirtilen atanma ve yükseltilme için gerekli olan akademik puan şartı aranmaz
-Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesine Personel Daire Başkanlığının https://pdb.sinop.edu.tr/yonerge/ web adresinden ulaşılabilir.
-Akademik Değerlendirme Formuna https://pdb.sinop.edu.tr/belgeler/ web adresinden ulaşılabilir.

 
UNVANIADEDİDERECEBİRİMİ:BÖLÜM/ANABİLİM DALI/PROGRAMALANI:
Doktor Öğretim Üyesi13Sağlık YüksekokuluSosyal HizmetSosyal Hizmet alanında doktora yapmış olmak yaşa dayalı ayrımcılık üzerine çalışma yapmış olmak.
 
SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (Öğretim Elemanı Alım İlanı)
Üniversitemiz birimlerine 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.
 GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
  2. ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
  3. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlilik tablosu kullanılacaktır. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir.
  4. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda ilan özel şartına bağlı olarak en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır. Ancak Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
  5. Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar yabancı dil şartından muaftır.
  6. Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
 MUAFİYET
  1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
  2. Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
 
 
SINAV TAKVİMİ
İlan tarihi                          :23.03.2020
Başvuru başlangıç tarihi :23.03.2020
Son başvuru tarihi            :06.04.2020
Ön Değerlendirme tarihi :08.04.2020
Giriş sınav tarihi             :10.04.2020
Sonuç açıklama tarihi      :11.04.2020
İnternet adresi                  :www.sinop.edu.tr
 
Metin Kutusu: SINAV TAKVİMİ
İlan tarihi	:	23.03.2020
Başvuru başlangıç tarihi :	23.03.2020
Son başvuru tarihi	:	06.04.2020
Ön Değerlendirme tarihi :	08.04.2020
Giriş sınav tarihi	:	10.04.2020
Sonuç açıklama tarihi	:	11.04.2020
İnternet adresi	:	www.sinop.edu.tr
 
BAŞVURU YERLERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ
BİRİM ADIADRESİLETİŞİM BİLGİLERİ
TÜRKELİ MESLEK YÜKSEKOKULUGüzelyurt Mah. Mustafa Bozkurt Cad. No:9 Türkeli/SİNOP0 368 271 5528
BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULUFakülte Cd. Esentepe Mah. 57200 Boyabat / SİNOP0 368 315 0101
AYANCIK MESLEK YÜKSEKOKULUYalı Mah. Cemil Yıldız Cad. Şehit Fatih Erer Sok. Ayancık/SİNOP0 368 613 3411
 
Metin Kutusu: BAŞVURU YERLERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ
BİRİM ADI	ADRES	İLETİŞİM BİLGİLERİ
TÜRKELİ MESLEK YÜKSEKOKULU	Güzelyurt Mah. Mustafa Bozkurt Cad. No:9 Türkeli/SİNOP	0 368 271 5528
BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU	Fakülte Cd. Esentepe Mah. 57200 Boyabat / SİNOP	0 368 315 0101
AYANCIK MESLEK YÜKSEKOKULU	Yalı Mah. Cemil Yıldız Cad. Şehit Fatih Erer Sok. Ayancık/SİNOP	0 368 613 3411
İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER
İLAN DETAY
NO
 
BİRİM
 
BÖLÜM
 
PROGRAM
 
UNVAN
 
DERECE
 
ADET
 
ALES
YABANCI DİL 
ARANAN ÖZEL ŞARTLAR
 
202001
Türkeli Meslek Y.O.Mülkiyet Koruma ve Güvenlik 
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Öğr. Gör.
(Ders Verecek)
 
5
 
1
(SAY) 70 
-
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Lisans Mezunu
Olmak. Afet Yönetimi Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak.
 
202002
Türkeli Meslek Y.O.Mülkiyet Koruma ve Güvenlik 
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Öğr. Gör. (Ders
Verecek)
 
5
 
1
(SAY) 70 
-
Acil Yardım ve Afet Yönetimi veya İş Sağlığı ve Güvenliği Lisans Mezunu Olmak. Tezli Yüksek
Lisans veya Doktora Yapmış Olmak
 
202003
Türkeli Meslek Y.O.Mülkiyet Koruma ve Güvenlik 
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Öğr. Gör. (Ders Verecek) 
5
 
1
(SAY) 70 
-
Kimya Bölümü Lisans Mezunu Olmak ve Kimya Alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora Yapmış Olmak.
 
 
202004
 
Boyabat Meslek Y.O.
 
Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri
 
 
Laboratuvar Teknolojisi
 
Öğr. Gör. (Ders Verecek)
 
 
5
 
 
1
 
(SAY) 70
 
 
-
Kimya Bölümü, Kimya Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya veya Kimya ve Süreç Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu Olup Alanında Tezli Yüksek Lisans veya
Doktora Yapmış Olmak.
 
202005
 
Boyabat Meslek Y.O.
 
Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri
 
Laboratuvar Teknolojisi
Öğr. Gör. (Ders Verecek) 
5
 
1
 
(SAY) 70
 
-
Biyoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji veya Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Mezunu Olup Alanında Tezli Yüksek
Lisans veya Doktora Yapmış Olmak.
 
202006
Boyabat Meslek Y.O.Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri 
Laboratuvar Teknolojisi
Öğr. Gör.
(Ders Verecek)
 
5
 
1
(SAY) 70 
-
Gıda Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu
Olup Alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora Yapmış Olmak.
 
 
 
202007
 
 
 
Ayancık Meslek Y.O.
 
 
 
Tasarım
 
 
 
İç Mekan Tasarımı
 
 
Öğr. Gör. (Ders Verecek)
 
 
 
5
 
 
 
1
 
 
 
(SAY) 70
 
 
 
-
Üniversitelerin, İç Mimarlık, Endüstriyel Tasarım, Orman Endüstri Mühendisliği, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği Bölümlerinden Lisans Mezunu Olup Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak ve Belgelendirmek
Kaydıyla Lisans Sonrası İlgili Alanlarda En Az 3 yıl İş Deneyimine Sahip Olmak.
 
 
 
202008
 
 
 
Ayancık Meslek Y.O.
 
 
 
Tasarım
 
 
 
İç Mekan Tasarımı
 
 
Öğr. Gör. (Ders Verecek)
 
 
 
5
 
 
 
1
 
 
 
(SAY) 70
 
 
 
-
Orman Endüstri Mühendisliği veya Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Bölümü Lisans Mezunu Olup Orman Endüstri Mühendisliği veya Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla Lisans Mezuniyeti Sonrasında İlgili Alanlarda En Az 3 yıl İş
Deneyim Sahibi Olmak.

 
 
202009
 
Ayancık Meslek Y.O.
 
 
Tasarım
 
 
İç Mekan Tasarımı
 
Öğr. Gör. (Ders Verecek)
 
 
5
 
 
1
 
(SAY) 70
 
 
-
Üniversitelerin, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği Bölümlerinden Lisans Mezunu
Olup Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak.
 
 İSTENEN BELGELER (İstenen belgelerin ilan edilen özel şartlara uygun olarak gönderilmesi gerekmektedir.)
< >Başvuru Formu. (http://pdb.sinop.edu.tr/tr/belgeler/ web adresinden temin edilebilir – Dilekçeler - Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanlarına ait Başvuru Dilekçesi) (Başvuru Formunda İlan Detay Numarası Belirtilmesi Gerekmektedir.)Özgeçmiş.Nüfus cüzdanı fotokopisi.Son altı ay içerisinde çekilmiş bir (1) adet fotoğraf. 5- ALES sonuç belgesi. (İnternet Çıktısı)Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğu belirten askerlik belgesiHizmet belgesi. (ONAYLI) (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar Islak İmzalı veya Elektronik İmzalı Olmalıdır.) 10-Alanında İş Tecrübe Belgesi. (SGK belgesi ile birlikte Islak İmzalı veya Elektronik İmzalı Olmalıdır)Adaylar aynı sınav takviminde ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilirler. Birden fazla başvuru yaptığı tespit edilen adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.Başvuru için Üniversitemize gönderilen tüm ÖSYM sonuç belgeleri Üniversitemizce kontrol edilerek doğrulanacağından; belgelerde Sonuç Belgesi Kontrol Kodu mutlaka yer almalıdır. (ÖSYM belgelerinde Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olması için belgelerin çıktısının yeni tarihli olması gerekmektedir.)Onaylı istenen evrakların; noter tarafından, çalıştığı kurum tarafından, mezun olduğu Üniversite tarafından onaylı suretleri veya başvuru evraklarının elden teslim edilmesi halinde aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir.Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 5- Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.http://www.sinop.edu.tr web adresinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
8- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 9-Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, öğrenci belgesi ve ilgili transkriptinde gönderilmesi zorunludur.
10-Yüksek Lisans ve Doktora yapıyor veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, ilanda belirtilen anabilim dalının/bilim dalının/alanın mezuniyet belgesinde/öğrenci belgesinde/transkriptte veya onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum