Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2 Akademik Personel Alacak

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar veya

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2 Akademik Personel Alacak
24 Mart 2020 - 15:46

T.C.
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN


 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar veya postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

1. Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru formuna özgeçmiş  ve eserler listesini, 6 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin aslı veya noter onaylı suretlerini, erkek adaylar için askerlik durum belgesini, adli sicil belgesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyasının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 5 (beş) nüshasını elektronik ortamda (CD/flashdisk) Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Profesör adaylarının başvuru formunda ‘‘Başlıca Araştırma Eseri’’ni  belirtmeleri zorunludur.
 
1. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru formuna, özgeçmiş ve eserler listesini, 6 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgelerinin aslı veya noter onaylı suretlerini, erkek adaylar için askerlik durum belgesini, adli sicil belgesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyasının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 3 (üç) nüshasını elektronik ortamda (CD/flashdisk) hazırlayarak ilgili fakülteye / yüksekokula teslim etmeleri gerekmektedir.
  • Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 5. maddesi gereğince Doktora programına dil şartı aranmaksızın kabul edilen doktor öğretim üyesi adaylarının YÖKDİL sınavı veya ÖSYM tarafından yapılan KPDS, ÜDS, YDS, eYDS sınavlarının birinden en az 50 puan veya ilgili mevzuat hükümleri gereğince eşdeğer olduğu kabul edilen uluslararası sınavların birinden eşdeğer puan almış olmaları gerekmektedir.
  • Başvuran adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmayacak veya yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
  • Müracaat edecek adayların Personel Dairesi Başkanlığının öğretim elemanı alımı başlıklı sayfasında yer alan ‘‘AKADEMİK KADROLARA YÜKSELTİLME VE ATANMA ESASLARINA İLİŞKİN PUANLAMA ÇİZELGESİ’ ’sini doldurmaları gerekmektedir.
  • Başvuru formu matbu olup, http://www.kilis.edu.tr/ adresindeki duyurular kısmından temin edilebilir.
 
 
 
 

 
 
Birim
 
Bölümü
 
Anabilim Dalı / Program
 
Unvanı
 

Derece
 
Adet
 
Açıklama
 
Fen Edebiyat Fakültesi
 
Türk Dili ve Edebiyatı
 
Yeni Türk Edebiyatı Abd
 
 
Profesör
 
 
1
 
 
1
Milli Edebiyat Dönemi Türk şiiri ve Cumhuriyet Dönemi Türk romanı ile ilgili çalışmaları olmak.
İlahiyat FakültesiTemel İslam BilimleriKelam ve İtikadi İslam Mezhepleri AbdDoktor Öğretim Üyesi 
5
 
1
Maturidilik ve Eşarilik konularında çalışma yapmış olmak.
 
 
 
 
 
 
 
1
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum