İstanbul Üniversitesi 19 Öğretim Üyesi Alacak

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına şahsen veya posta yoluyla eleman alınacaktır.

İstanbul Üniversitesi 19 Öğretim Üyesi Alacak
Editör: Memur Ol
08 Aralık 2020 - 01:10

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına şahsen veya posta yoluyla eleman alınacaktır.

Profesörlük Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri kadroya başvuru dilekçelerini (PDF formatında imzalı), Yabancı Dil Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Diplomalarını (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan Hesaplaması Formunu, Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formunu, Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu (PDF formatinda İmzalı), yayın listelerini, yayın listesindeki bilimsel yayınlarını (başlıca araştırma eseri ayrı olarak belirtilmelidir), İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca yapılan tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri içeren 8 adet PDF formatında https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde yer alan kadro ön inceleme dosya hazırlama düzeninde istenen bilgi ve belgelere göre hazırlanmış olan Flash Bellek ve başvuru evrakları (basılı olarak teslim edilecektir.) ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen  veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

.
Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, kadroya başvuru dilekçelerini (PDF formatında imzalı), Yabancı Dil Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Diplomalarını (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan Hesaplaması Formunu, Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formunu, Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu (PDF formatinda İmzalı), yayın listelerini, yayın listesindeki bilimsel yayınlarını, İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca yapılan tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet PDF formatında https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde yer alan kadro ön inceleme dosya hazırlama düzeninde istenen  bilgi ve belgelere göre hazırlanmış olan Flash Bellek ve başvuru evrakları (basılı olarak teslim edilecektir.) ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, kadroya başvuru dilekçelerini (PDF formatında imzalı), Yabancı Dil Belgesi, Diplomalarını (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan Hesaplaması Formunu, Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formunu, Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu (PDF formatinda İmzalı), yayın listelerini, yayın listesindeki bilimsel yayınlarını, İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca yapılan tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet PDF formatında https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde yer alan kadro ön inceleme dosya hazırlama düzeninde istenen bilgi ve belgelere göre hazırlanmış olan Flash Bellek ve başvuru evrakları (basılı olarak teslim edilecektir.) ile birlikte kadronun ilan edildiği birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru Evrakları:

 
 1. Başvuru dilekçesi (Dilekçe örneğine https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde bulunan duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir.)
,
 
 1. Üniversitemiz https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde duyurular/formlar kısmından yer alan 1 Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için olacak),
 
 1. Özgeçmiş ve yayın listesi, Yabancı Dil Belgesi,
 
 1. Doçentlik Belgesi ve Diploma Fotokopileri (Noterden veya Resmi Kurumlarca onaylı veya E-Devlet) (Lisans, Yüksek Lisans,
Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),
 
 1. Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan Hesaplaması Formu
 
 1. Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formu,
 
 1. Asgari Koşulların Sağlandığına ilişkin Bildirim Formu (Beyanname)
 
 1. Adli Sicil Kaydı (E-Devlet),
 
 1. 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş),
 
 1. Kimlik Fotokopisi
 
 1. Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri yayın, makale, kitap (ISBN numarasını gösterecek şekilde) içindekiler bölümünün bir
örneği (Profesör kadrosuna başvuracaklar için),
 
 1. Askerlik durum belgesi (E-Devlet),
 
 1. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecek olup, E-Devlet veya Resmi Kurum onaylı belge)
 
Açıklamalar:

 
 1. Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
 
 1. İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
 
 1. İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları
gerekmektedir.

 
 1. Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde ilgili birimlere yapılacaktır.
 
 1. İlanın Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15. (onbeşinci) gündür.
 
 1. Müracaatlar Şahsen veya Posta yolu ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, sorumluluk başvurana aittir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapılacak Profesör ve Doçent Kadroları İçin İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ise ilgili birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
 
 1. 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca (2547 Sayılı Kanunun 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini üniversitemizde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.) belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
 
 1. Profesör ve/veya Doçent kadrolarına başvuran adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına girmemiş olanlar, başvuru işlemlerinden sonra, https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde bulunan duyurular/formlar kısmında yer alan Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi’ni doldurarak Personel Daire Başkanlığı Doçentlik Birimine ayrıca iletmeleri gerekmektedir.
 
 1. İstanbul                  Üniversitesi                  Akademik                  Yükseltilme                   ve                  Atama                  Kriterlerine, https://personel.istanbul.edu.tr/tr/content/mevzuat/yonergeler adresinden ulaşılabilir. Dr. Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadrolarına başvuran tüm adayların bilimsel dosyalarının bu yönergede yer alan kriterlere uygunluğu, ilgili akademik birimlerdeki ön inceleme komisyonları ve üniversitenin ilgili komisyonu tarafından incelenir. Akademik Yükseltilme ve Atamada asgari kriterleri sağlamayan adayların dosyaları jüri değerlendirmesine alınmaz.
 
 1. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
 
 1. Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları, 28.02.2020 tarihli, E.17256 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın yazısıyla bildirilen 27.02.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize vermiş olduğu atama izni kontenjanı dahilinde yapılacak olup, atama izni kontenjanını aşan hiçbir atama gerçekleştirilemeyecektir.
 
 1. İdare uygun gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal edebilir.
 
 1. İlanımıza https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ : 08.12.2020
BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 22.12.2020 (mesai saati bitimi itibariyle)


D U Y U R U L U R
 
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
 
ANABİLİM DALIÜNVANIADEDİAÇIKLAMA

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
   

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

PROFESÖR

1
Çocuk Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanlığını almış olmak.

Histoloji ve Embriyoloji

DOÇENT

1
Üreme sistemi ince yapı morfolojisini araştırma
alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Tıbbi Genetik

DOÇENT

1
Genetik Hastalıkların preimplantasyon tanısı ve
üreme genetiği alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Ortopedi ve Travmatoloji
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
1

Omurga deformiteleri ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Ortopedi ve Travmatoloji
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
1
Kas iskelet sistemi patolojik kırıkları ile ilgili ve Biyomekanik ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ
   

Fars Dili ve Edebiyatı
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
1
 

FEN FAKÜLTESİ
   

Moleküler Biyoloji ve Genetik

PROFESÖR

1
Bitkilerde epigenetik hafıza ve bitki transkripsiyon faktörleri alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSAT FAKÜLTESİ
   
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
DOÇENT

1
Ekonomik Açıklık ve Uluslararası Politik Ekonomi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Pazarlama

DOÇENT

1
Tüketici Davranışları alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Siyaset Bilimi
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
1

Siyasal Düşünceler alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
 
ANABİLİM DALIÜNVANIADEDİAÇIKLAMA

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
  


Yönetim Bilimleri


PROFESÖR


1
Türk Kamu Yönetimi ve Karşılaştırmalı Yeni Kamu Yönetimi Reformları alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ
   

Genel Gazetecilik

PROFESÖR

1
 

Radyo Televizyon

DOÇENT

1
Radyo Yayıncılığı ve yeni iletişim teknolojileri alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Radyo Televizyon

DOÇENT

1
Sosyal medya ve siyasal iletişim alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

SU BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
   

Deniz Biyolojisi

DOÇENT

1
 

DEVLET KONSERVATUVARI
  

Piyano

PROFESÖR

2
 

Piyano

DOÇENT

1
 

Genel Müzikoloji
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
1
Müzikoloji alanında Doktora eğitimini tamamlamış olup, popüler müzik alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

 

Bu haber 203 defa okunmuştur.

YORUMLAR

 • 0 Yorum