Gaziantep Üniversitesi 41 Akademik Personel Alacak

​​​​​​​Üniversitemizin aşağıda belirtilen birim ve anabilim dallarına, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Gaziantep Üniversitesi 41 Akademik Personel Alacak
24 Mart 2020 - 10:20

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birim ve anabilim dallarına, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

İlan edilen kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.gantep.edu.tr) adresindeki

“Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine’’ uygun olması gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

*Profesör kadroları daimi statüde olup; adaylar başvurulan anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini de belirten dilekçelerine ekleyecekleri, Doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, beyanname formu ile puanlama formu ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarının 1 (bir) takımını fiziksel ortamda; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de PDF formatında 7 (yedi) adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

*Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar başvurulan anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenim belgeleri, özgeçmiş, beyanname formu ile puanlama formu ve Doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaların 1 (bir) takımını fiziksel ortamda; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de PDF formatında 5 (beş) adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunacaklardır. Doçentlik kadrolarına başvuranlardan, Doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar; müracaat ettikleri Doçent kadroları için, Üniversitemizin talebi doğrultusunda, Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

*Doktor Öğretim Üyesi kadroları için adaylar; başvurulan anabilim dalını belirten dilekçelerine, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, beyanname formu ile puanlama formu, yabancı dil belgesi, öğrenim belgelerinin onaylı sureti, ayrıca bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaların 1 (bir) takımını fiziksel ortamda; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de PDF formatında 5 (beş) adet taşınabilir belleğe aktararak, kadronun ilan edildiği birime başvuruda bulunacaklardır. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar ilgili programa ilişkin eğitim dilinde yapılacak 20 (yirmi) dakikalık ders verebilme sınavına katılmak zorundadırlar.

Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuran adayların dosyaları Üniversitemiz “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde” yer alan ve Rektörlüğümüzce kurulan Akademik Başvuru İnceleme Komisyonu (ABİK) tarafından değerlendirilecektir. Adaylar, ilana çıkılan kadrolardan yalnızca birine başvurabilecekler ve ilan şartlarında belirtilen hususların tamamını belgelendireceklerdir.

BAŞVURU TARİHLERİ: 19.03.2020 – 03.04.2020
 
FAKÜLTE/YÜKSEK
OKUL/MESLEK YÜKSEKOKULU
 
BÖLÜM
ANABİLİM
DALI/ANASANAT DALI/PROGRAM
 
KADRO ADETİ
 
DER.
 
UNVAN
 
AÇIKLAMA
FEN EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
 
BİYOLOJİ
ZOOLOJİ ANABİLİM
DALI
 
1
 
1
 
PROFESÖR
Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.
Entomoloji alanında çalışmalar yapmış olmak
FEN EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
 
ARKEOLOJİ
PREHİSTORYA
ANABİLİM DALI
 
1
 
2
 
DOÇENT
Doçentliğini Fiziki Antropoloji ve Paleo
Antropoloji alanında almış olmak.
 
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 
TÜRK HALK BİLİMİ ANABİLİM DALI
 
1
 
1
DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
 
Gaziantep Esnafının Meslek Folklorü üzerine doktora çalışması yapmış olmak.
 
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 
TARİH
TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ
ANABİLİM DALI
 
1
 
3
DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
Cumhuriyet Tarihi alanında doktora yapmış olmak, Türkiye’de Uygulanan Genel Seçim
Sistemleri hakkında çalışmalar yapmış olmak.
 
GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ
 
 
EĞİTİM BİLİMLERİ
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM
DALI
 
 
1
 
 
2
 
 
DOÇENT
 
 
Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.
GAZİANTEP EĞİTİM
FAKÜLTESİ
YABANCI DİLLER
EĞİTİMİ
İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
ANABİLİM DALI
 
1
 
2
 
DOÇENT
 
Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.
 
GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ
 
ÖZEL EĞİTİM
GÖRME ENGELLİLER
EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 
1
 
3
DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
 
Doktorasını ilgili alanda yapmış olmak.
 
GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER
EĞİTİMİ
 
TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 
1
 
1
DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
 
Doktorasını ilgili alanda yapmış olmak.
 
 
İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMUYÖNETİMİKENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI
ANABİLİM DALI
 
1
 
1
 
PROFESÖR
 
Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ
 
MALİYE
MALİ HUKUK ANABİLİM DALI 
1
 
1
 
PROFESÖR
 
Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİYÖNETİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 
1
 
1
DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında doktora yapmış olmak, Yönetim Ahlakı ve
Yönetim Bilimi üzerine çalışmış olmak.
İLAHİYAT
FAKÜLTESİ
FELSEFE VE DİN
BİLİMLERİ
İSLAM FELSEFESİ
ANABİLİM DALI
11PROFESÖRDoçentliğini ilgili alanda almış olmak.
İLETİŞİM FAKÜLTESİ 
REKLAMCILIK
REKLAM ARAŞTIRMALARI
ANABİLİM DALI
 
1
 
1
 
DOÇENT
Doçentliğini İletişim Çalışmaları alanında almış olmak.
İLETİŞİM FAKÜLTESİ 
REKLAMCILIK
REKLAM
ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI
 
1
 
3
DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
 
Doktorasını ilgili alanda yapmış olmak.
İSLAHİYE MESLEK YÜKSEKOKULU 
VETERİNERLİK
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK
PR.
 
1
 
3
DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
Pmetrozinin İnsan Lenfositlerinde Genotoksik Aktivitesinin İncelenmesi
alanında çalışmaları olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİMAKİNE MÜHENDİSLİĞİKONSTRÜKSİYON VE
İMALAT ANABİLİM DALI
 
1
 
1
DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
 
Doktorasını ilgili alanda yapmış olmak.
NACİ TOPÇUOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULUKİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİSİ 
KİMYA TEKNOLOJİSİ PR.
 
 
1
 
 
2
 
 
DOÇENT
Doçentliğini Kimya alanında almış olmak, Platin Grubu ve Demir Dışı Metallerin Geri Kazanımı konusunda çalışmalar yapmış
olmak.
 
 
NACİ TOPÇUOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULUKİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİSİ 
KİMYA TEKNOLOJİSİ PR.
 
 
1
 
 
3
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİAnorganik Kimya alanında Doktora yapmış olmak, Beta Diketondan Türetilen Ligandların Sentezi üzerine çalışmalar
yapmış olmak.
NACİ TOPÇUOĞLU
MESLEK YÜKSEKOKULU
YÖNETİM VE ORGANİZASYONİŞLETME YÖNETİMİ PR. 
1
 
3
DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
İşletme Anabilim Dalında Doktora yapmış
olmak, Pazarlama İletişimi konusunda çalışma yapmış olmak.
 
NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ
 
 
EĞİTİM BİLİMLERİ
 
EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
 
 
1
 
 
3
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİEğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında Doktora yapmış olmak, Sosyal Adalet Liderliği üzerine çalışmaları
olmak.
 
NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ
 
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
ANABİLİM DALI
 
 
1
 
 
1
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 
 
Doktorasını ilgili alanda yapmış olmak.
NİZİP MESLEK YÜKSEKOKULUBİTKİSEL VE HAYVANSAL
ÜRETİM
 
ORGANİK TARIM PR.
 
1
 
3
DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
Tarımsal yapılar ve Sulama üzerine doktora yapmış olmak, Antep Fıstığı üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
NİZİP MESLEK YÜKSEKOKULUGIDA İŞLEME BÖLÜMÜGIDA TEKNOLOJİSİ PR. 
1
 
3
DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
 
Doktorasını Kimya alanında yapmış olmak,
OĞUZELİ MESLEK YÜKSEKOKULUMÜLKİYET KORUMA VE
GÜVENLİK
SOSYAL GÜVENLİK PR. 
1
 
3
DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
İşletme alanında Doktora yapmış olmak, Sosyal Sermayede Güven Boyutu üzerine
çalışmış olmak.
OĞUZELİ MESLEK YÜKSEKOKULUYÖNETİM VE ORGANİZASYONİŞLETME YÖNETİMİ PR. 
1
 
3
DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
İşletme alanında Doktora yapmış olmak, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında çalışmış olmak.
 
 
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİBESLENME VE DİYETETİKBESLENME VE DİYETETİK ANABİLİM DALI 
1
 
1
 
DOÇENT
Sağlık Bilimleri Biyokimya alanında Doktora yapmış olmak. Doçentliğini Biyokimya
alanında almış olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİBESLENME VE DİYETETİKBESLENME VE DİYETETİK ANABİLİM DALI 
1
 
1
DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
Doktorasını Beslenme ve Diyetetik alanında yapmış olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
HEMŞİRELİK
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI 
1
 
3
DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
Halk Sağlığı Hemşireliği alanında Doktora yapmış olmak,Anksiyete ve Deoresyon
değerlendirmesi üzerine çalışmaları olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
HEMŞİRELİK
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI 
1
 
3
DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
Halk Sağlığı Hemşireliği alanında Doktora yapmış olmak.
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK
YÜKSEKOKULU
 
TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER
 
AMELİYATHANE HİZMETLERİ PR.
 
 
1
 
 
3
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 
Kalp ve Damar Cerrahisi alanında uzmanlık yapmış olmak.
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUMOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ 
OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PR.
 
 
1
 
 
3
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİOtomotiv Mühendisliği, Otomotiv Teknik Eğitimi, Makine Eğitimi, Makine Mühendisliği veya İmalat Mühendisliği
alanlarında doktora yapmış olmak.
 
TIP FAKÜLTESİ
DAHİLİ TIP BİLİMLERİÇOCUK SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
 
1
 
2
 
DOÇENT
 
Çocuk Nörolojisi Yan Dalı Yapmış olmak.
 
 
TIP FAKÜLTESİ
 
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM
DALI
 
 
1
 
 
1
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİUzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak. Free Fetal DNA'nın Obstetride Kullanımı ile ilgili çalışmış olmak.
 
 
 
TIP FAKÜLTESİ
 
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
(Pediatrik Kardiyoloji)
 
1
 
1
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 
Pediatrik Kardiyoloji Yan Dalı yapmış olmak.
 
TIP FAKÜLTESİ
TEMEL TIP BİLİMLERİANATOMİ ANABİLİM DALI 
1
 
3
DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
İlgili alanda doktora yapmış veya uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.
 
TIP FAKÜLTESİ
 
TEMEL TIP BİLİMLERİ
 
TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
 
1
 
3
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİTemel Biyoteknoloji alanında Doktora yapmış olmak, Moleküler Genetik ve Moleküler Sitogenetik alanında deneyim
sahibi olmak.
 
TIP FAKÜLTESİ
DAHİLİ TIP BİLİMLERİİÇ HASTALIKLARI ANABİLİMDALI
(Endokrin)
 
1
 
3
DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
 
Endokrinoloji Yan Dalı yapmış olmak
 
TIP FAKÜLTESİ
DAHİLİ TIP BİLİMLERİRADYASYON ONKOLOJİSİ
ANABİLİM DALI
 
1
 
1
DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
 
Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.
TURİZM FAKÜLTESİKONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİKONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ
ANABİLİM DALI
 
1
 
1
 
DOÇENT
Turizm ve Sürdürebilir Kalkınma üzerine çalışmaları olmak.
TÜRK MUSIKİSİ VE DEVLET
KONSERVATUVARI
 
MÜZİKOLOJİ
ENTOMÜZİKOLOJİ VE FOLKLÖR ANASANAT
DALI
 
1
 
1
 
PROFESÖR
 
Doçentliğini ilgili alanda almış olmak.
 
GÖÇ ENSTİTÜSÜ
 KENTLEŞME VE TOPLUMSAL ENTEGRASYON
ANABİLİM DALI
 
1
 
1
 
DOÇENT
 
Doçentliğini Fiziki Antropoloji ve Paleo Antropoloji alanında almış olmak.
2495/1-1
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum