Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 32 Akademik Personel Alacak

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 32 Akademik Personel Alacak
24 Mart 2020 - 10:17

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları için, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş ve yayın listesi Doçentlik Belgesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) adet dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;
Doçent kadroları için, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişleri, Doçentlik Belgesi örneği ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) adet dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek, Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;
Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuranların başvurdukları anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine, Özgeçmiş, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, 3 adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan, 4 (dört) nüsha dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek ilgili birime;
İlana müracaat edecek adayların ilanın Resmî Gazete'de yayınlandığı tarihi takip eden 15 gün içerisinde başvuracaklardır. GENEL AÇIKLAMALAR
  • Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuran adaylar YDS-60 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puanın muadili bir puan aldığını gösterir belge,
  • Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna atamalar YDS -60 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen muadili sınavların puanından muaftır.
  • Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
  • Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
  • Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
  • Adaylar sadece durumuna uygun bir (1) birime müracaatta bulunabileceklerdir.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesi, Yayın dosyası tanzim listesi ve özgeçmiş formatı, Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr/ internet adresinden temin edilebilir.
 
 
BİRİMİ/BÖLÜMÜ
PROGRAMI/ ANABİLİM DALI/
ANASANAT DALI
 

UNVANI
TAHSİS EDİLEN KADRO 
NİTELİKLERİ
DERECESİADEDİ
      
 
 
Eğitim Bilimleri
 
Eğitim Yönetimi
 
Doçent
 

1
 
1
Doçentliğini Eğitim Bilimleri alanında almış, Türk
Eğitim      Sistemi,      motivasyon,     örgütsel                bağlılık konularında çalışmalar yapmış olmak.
 
Eğitim Bilimleri
 
Eğitim Programları ve Öğretimi
 
Profesör
 
1
 
1
Doçentliğini Eğitim Programları ve Öğretim alanında almış, birleştirilmiş sınıfların öğretimi, eğitim ve öğretim programları geliştirme ve değerlendirme
konularında çalışmalar yapmış olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Nanobilim ve NanoteknolojiBiyoteknoloji ve Nanoteknoloji 
Profesör
 
1
 
1
Kimya Bilim Alanında Doçentliğini almış, Hidrür
Oluşturma, Atom Tuzağı, Metal Zenginleştirme ve Gaz Sensörü konularında çalışmalar yapmış olmak.
 
Biyoloji
 
Genel Biyoloji
 
Doçent
 
1
 
1
Orman     yangınları      sonrası     böcek     ve                memeli
komünitelerinin      değişimi     konularında                               çalışmalar yapmış olmak.
TarihEskiçağ TarihiDr. Öğr. Üyesi21Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı'nda doktora yapmış, Hitit Florası üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
 
Sağlık Yönetimi
Sağlık Ekonomisi ve PolitikasıDr. Öğr. Üyesi 
1
 
1
Sağlık Yönetimi alanında doktora yapmış, Sağlık
Bakanlığının Yapısı ve Hastane çalışanlarının imajı konularında çalışma yapmış olmak.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
Siyaset ve Sosyal Bilimler
 
Doçent
 
1
 
1
Kamu Yönetimi alanında doçentliğini almış, Avrupa Birliği, Demokratik Yönetim ve İnsan Hakları
konularında çalışmalar yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
Endüstri MühendisliğiYöneylem AraştırmasıDr. Öğr.
Üyesi
11Montaj      hattı      dengeleme      problemi                 konusunda
çalışmaları olmak.
 
Peyzaj Mimarlığı
 
Bitki Materyali
 
Profesör
 
1
 
1
Kentsel alanlarda dış mekan bitki tercihi ile dış mekan
rekreasyon potansiyeli konularında çalışmalar yapmış olmak.
 
 
Makine Mühendisliği
 
Konstrüksiyon ve İmalat
 
Doçent
 
1
 
1
İnconel, magnezyum, paslanmaz çelik ve kompozit malzemelerin talaşlı imalatı konularında çalışmaları
olmak.
 
 
İşletme
 
Yönetim ve Organizasyon
 
Profesör
 
1
 
1
Doçentliğini yönetim ve strateji alanında almış, örgütsel davranış ve girişimcilik konularında çalışmalar
yapmış olmak.
Ekonomi ve FinansEkonomiDr. Öğr.
Üyesi
31İktisat alanında doktora yapmış, finansal gelişme
konusunda çalışma yapmış olmak.
Ekonomi ve FinansFinansDr. Öğr. Üyesi31İşletme alanında doktora yapmış, Finansal yapılabilirlik analizleri üzerine çalışma yapmış olmak.
Ekonomi ve FinansFinansal EkonomiDr. Öğr. Üyesi31İşletme alanında doktora yapmış, firma değerlemesi konusunda çalışma yapmış olmak
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Klinik BilimlerEndodontiDr. Öğr. Üys.11Endodonti alanında çalışmalar yapmış olmak.
Klinik BilimlerPedodontiDr. Öğr. Üys.21Engelli çocuklar üzerine çalışma yapmış olmak.
Klinik BilimlerRestoratif Diş TedavisiDr. Öğr. Üys.11Kuafaj materyalleri üzerine çalışma yapmış olmak.
Temel BilimlerTemel BilimlerDr. Öğr.
Üys.
22Tıp Fakültesi mezunu, Tıbbi Mikrobiyoloji alanında
doktora veya uzmanlığını yapmış olmak.
Temel BilimlerTemel BilimlerDr. Öğr.
Üys.
21Tıp Fakültesi mezunu, Anatomi alanında doktora veya
uzmanlığını yapmış olmak.
Temel BilimlerTemel BilimlerDr. Öğr. Üys.21Tıp Fakültesi mezunu, Patoloji alanında doktora veya uzmanlığını yapmış olmak.
Temel BilimlerTemel BilimlerDr. Öğr. Üys.21Tıp Fakültesi mezunu, Tıbbi Biyoloji alanında doktora veya uzmanlığını yapmış olmak.
 
Temel İslam BilimleriFıkıhDr. Öğr. Üyesi21İslam Hukuk Biliminin teşekkül dönemi konusunda çalışmış olmak
İslam Tarihi ve SanatlarıOsmanlı Türkçesi ve
İslami Türk Edebiyatı
Dr. Öğr.
Üyesi
11Tasavvufi Mesneviler üzerine çalışmış olmak.
BUCAK TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
 
Yazılım Mühendisliği
 
Bilgisayar Bilimleri
Dr. Öğr. Üyesi 
2
 
1
Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış,
Oyunlarda sezgisel optimizasyon metotları alanında çalışmaları olmak.
 
Yazılım Mühendisliği
 
Bilgisayar Bilimleri
Dr. Öğr. Üyesi 
2
 
1
Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış, Evrimsel hesaplama tabanlı kümeleme ve boyut azaltma yöntemleri alanında çalışmaları olmak.
 
Yazılım Mühendisliği
 
Bilgisayar Yazılımı
Dr. Öğr. Üyesi 
1
 
1
Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış, 3-
boyutlu matematiksel modelleme ve kapalı cebirsel eğriler alanında çalışmaları olmak.
Yazılım MühendisliğiBilgisayar DonanımıDr. Öğr. Üyesi11Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış, Derin öğrenme ile video işleme alanında çalışmaları olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
HemşirelikPsikiyatri HemşireliğiDoçent11Ruhsal Hastalıklarda Stigma (damgalama) üzerine çalışmalar yapmış olmak.
BUCAK ZELİHA TOLUNAY UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU
Muhasebe ve Finansal YönetimMuhasebe ve Finansal YönetimDoçent11Muhasebe alanında doçentliğini almış, muhasebe tarihi konusunda çalışmaları olmak.
BUCAK EMİN GÜLMEZ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Elektronik ve OtomasyonBiyomedikal Cihaz TeknolojisiDoçent11Ultrases ve polimer alanında çalışmaları olmak.
BURDUR GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MESLEK YÜKSEKOKULU
Bitkisel ve Hayvansal ÜretimBahçe TarımıDoçent11Elmalarda mutasyon ıslahı, kalıtım derecesi ve ağaç mimarisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
2465/1-1
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum